Tin tức sự kiện

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (toàn khóa) và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.