Tin tức sự kiện

Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thuốc tân dược

Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra và xử lý 15 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 90 triệu đồng