Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày 17/4/2023, Cục QLTT tỉnh Gia Lai thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản