Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện thu được 31 túi máu với tổng số khối lượng 7.750ml máu

Sáng ngày 28/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Bệnh viện Quân Y 211 tổ chức ngày chủ nhật hồng với chương trình hiến máu tình nguyện tại đơn vị.