Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ lần 2 năm 2023

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần thứ 2 năm 2023.