Gia Lai: Không có giấy phép kinh doanh theo quy định, 03 cơ sở kinh doanh bị xử phạt 37.500.000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã xử phạt 37.500.000 đồng đối với 03 cơ sở kinh doanh về hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định.

Qua việc thực hiện công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành kiểm tra đột xuất 03 cơ sở trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện cả 03 cơ sở kinh doanh đang kinh doanh thuốc lá điếu trong nước nhưng không có Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo quy định.

Đội QLTT số 6 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở kinh doanh về hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định với tổng số tiền là 37.500.000 triệu đồng.

Trong thời gian đến, Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục thực hiện công tác quản lý địa bàn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm vì sự phát triển ổn định, lành mạnh của thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng.

Võ Văn An - Đội QLTT số 6
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận