Cục QLTT tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Kế hoạch 888 trong năm 2024

Ngày 22/01/2024, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-QLTTGL về công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2024.

Trong năm 2023, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi nắm bắt diễn biến hoạt động tại các cơ sở kinh doanh, các địa điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn. Nhờ đó, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi về hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kết quả 106 vụ vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 105 vụ với tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước gần 1,4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 01 tỷ đồng; 01 vụ chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố vụ án hình sự. Trong đó vẫn còn tồn tại một số cơ sở tái phạm, vi phạm sau khi được tuyên truyền ký cam kết trong kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nhằm thực hiện tốt các mục tiêu cụ thể trong năm 2024 theo Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 của Tổng cục QLTT về phê duyệt kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-QLTTGL ngày 22/01/2024 với 03 mục tiêu cụ thể:

- 100% các cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm trong năm 2023 về kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không tái phạm.

- 100% các cơ sở kinh doanh tại thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê không bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT.

- 90% các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số được tuyên truyền, vận động ký cam kết không bày bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Vụ việc kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu trên môi trường Internet được Đội QLTT số 4 phát hiện

Ngoài các nội dung tuyên truyền, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh theo phương thức truyền thống thuộc nhóm đối tượng của Kế hoạch 888, trong năm 2024, Cục đã nhấn mạnh đến việc kiện toàn và nâng cao vai trò tham mưu của Tổ công tác về thương mại điện tử; tập trung theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử để kịp thời kiểm tra và xử lý vi phạm.

Lê Phú
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận