Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh và các điều kiện có liên quan.

Ngày 28/3/2024, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 32.500.000 đồng đối với đối với các cơ sở kinh doanh khí, thuốc lá về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh và các điều kiện có liên quan.

Trước đó thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất và định kỳ đối với 04 hộ kinh doanh về khí (LPG chai) và mua bán lẻ sản phẩm thuốc lá; hầu hết các hộ kinh doanh được kiểm tra đều chấp hành theo các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh mua bán như: có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán khí, có thực hiện đăng ký giá và niêm yết giá bán theo quy định, người quản lý và các nhân viên của các đơn vị đều được huấn luyện về PCCC, các chai chứa LPG có niêm phong màng co van đóng mở khí; chai chứa còn hiệu lực kiểm định theo quy định.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra đang kiểm tra trực tiếp tại cơ sở

Tuy nhiên, trong số các hộ kinh doanh được kiểm tra có 02 hộ kinh doanh đã bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định. Đội đã tiến hành lập biên bản, ban hành Quyết định xử phạt với số tiền 32.500.000 đồng.

Kinh doanh khí (LPG chai) và kinh doanh mua bán sản phẩm thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy trong thời gian đến, ngoài thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác giám sát, quản lý địa bàn kiểm tra đột xuất phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn quản lý 02 huyện Đức Cơ và Chư Prông thì công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Đội quan tâm, lồng ghép trong công tác kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến trực tiếp đến các hộ kinh doanh nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

Nguyễn Hữu Ninh - Đội QLTT số 3
Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Bình luận