Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024 làm việc tại tỉnh Gia Lai

Kiểm tra thực tế tại 2 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, đoàn kiểm tra đã lấy 03 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng.

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-BCT ngày 09/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 tại tỉnh Kon Tum và Gia Lai (gọi tắt là Đoàn số 04), Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định nói trên đã kiểm tra tại tỉnh Gia Lai vào ngày 16 tháng 01 năm 2024.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Chu Thị Thu Hương - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý thị trường làm trưởng đoàn, đồng chí Trần Văn Dũng - Phó Cục trưởng, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trườnglàm Phó trưởng đoàn cũng với các thành viên là đại diện Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Bảo vệ thực vật; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05); Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh Gia Lai với các nội dung: Kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024 theo Kế hoạch số 1540/KH-BCĐTƯATTP ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm; Việc thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Đoàn Kiểm tra đã nghe đại diện Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 1540/KH-BCĐTƯATTP ngày 13 tháng 12 năm 2023 triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội xuân 2024.

Theo đó, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-BCĐLNATTP ngày 25/12/2023 về triển khai công tác bảo đảm ATTP tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông Nghiệp, UBND cấp huyện thực hiện; Đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, việc xây dựng các mô hình điểm an toàn thực phẩm, chuỗi an toàn thực phẩm. Đến thời điểm hiện tại, 17/17 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận nội dung báo cáo, những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện một số nội dung như:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024 đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của tỉnh;

- Tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình điểm an toàn thực phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn theo điều kiện đặc thù của địa phương.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, hậu kiểm và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xử lý nghiêm vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm; thông tin về cơ sở chấp hành tốt quy định về an toàn thực phẩm, cơ sở bán thực phẩm an toàn để người dân biết lựa chọn thực phẩm an toàn.

- Tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và tuyên truyền để người tiêu dùng nhận thức tác hại của việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn để người dân biết lựa chọn thực phẩm an toàn.

Đoàn kiểm tra kiểm tra trực tiếp tại một số cơ sở trên địa bàn

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 2 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên dịa bàn. Đoàn kiểm tra đã lấy 03 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng.

Trần Thúy Nhung
Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Bình luận