chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH GIA LAI

Địa chỉ: 01 Hoàng Đạo Thuý - Tổ 15 - Phường Tây Sơn - Pleiku - Gia Lai.

Điện thoại: 059.3823745

Fax: 059.871168

Email: qlttgl.chicuc@gmail.com

Website: http://gialai.dms.gov.vn/