Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiếp tục kiểm tra và xử lý 02 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Liên tiếp trong 02 ngày, Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra và xử lý 02 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, phạt tiền 27.500.000 đồng đồng thời tịch thu 660 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.