Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: Tạm giữ hơn 1.200 lít dầu ăn thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Tại địa bàn Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đội QLTT số 1 đã kiểm tra và tạm giữ 51 can (tương đương 1.275 lít) dầu ăn thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.