Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 5 triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả

Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch số 09/KH-CQLTT mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.