Kiểm tra, kiểm soát

Gia Lai: Đội QLTT số 1 tổ chức tiêu hủy hơn 600 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã tiến hành tiêu hủy hơn 612 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không rõ chất lượng bằng hình thức đào hố, rắc vôi, khử khuẩn và chôn lấp.