Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý

Vừa qua, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh Hoàng Dung, địa chỉ 55-57 Trần Phú, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với số tiền xử phạt lên đến 37.805.000 đồng.