Hoạt động

Lực lượng Quản lý thị trường tham gia công tác phụ trách, giúp đỡ làng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Huyện Ủy Huyện Đăk Pơ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phụ trách, giúp đỡ làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đội QLTT số 7 thuộc Cục QLTT tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thành nhiệm vụ phụ trách, giúp đỡ làng Kuk Kôn và làng But, xã An Thành.