Hoạt động

Gia Lai: Đội QLTT số 3 tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú nhằm đảm bảo an toàn phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ tại Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ. Trong đó giao cho Đội quản lý thị trường số 3 cùng với Công an huyện triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh, nhất là tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ liên quan trên địa bàn huyện trong thời gian trước, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.