Hoạt động

Đội QLTT số 8 và Cửa hàng xăng dầu số 34 thuộc Petrolimex Gia Lai thực hiện tốt công tác phối hợp

Trong thời gian qua, Cửa hàng xăng dầu số 34 thuộc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã làm tốt hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thị trường, giá cả để phục vụ cho công tác quản lý địa bàn của Đội QLTT số 8, quản lý địa bàn huyện Mang Yang.