Hoạt động

Đội QLTT số 4 – Cục QLTT tỉnh Gia Lai chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-CAH ngày 16/5/2023 của Công an huyện Chư Sê. Sáng ngày 19/9/2023, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Chư Sê tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Đội Quản lý thị trường số 4.