Hoạt động

Chi đoàn Cục QLTT tỉnh Gia Lai tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 10/7/2020, Chi đoàn Cục QLTT đã tổ chức sơ kết để đánh giá phong trào đoàn và công tác thanh niên của Chi đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020.