Hoạt động

Đội QLTT số 8 thuộc Cục QLTT tỉnh Gia Lai tổ chức thăm và trao quà cho các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại 6 xã trên địa bàn quản lý

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Công chức và người lao động của Đội QLTT số 8 đã chủ động đến 6 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Mang Yang để thăm, tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.