Hoạt động

HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát “Việc thực hiện các quy định trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh” tại Cục QLTT và BCĐ 389 tỉnh Gia Lai

Trong 02 ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2022, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát trực tiếp Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai, Cục Quản lý thị trường và 3 đơn vị trực thuộc là các Đội QLTT số 1, số 3 và số 5.