Hoạt động

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm của Đội QLTT số 8 đạt 63,86% chỉ tiêu thi đua năm 2023

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, Đội QLTT số 8 đã kiểm tra 87 vụ, với tổng số tiền thu nộp ngân sách 204.350.000 đồng, đạt 63,86% chỉ tiêu thi đua năm 2023.