Hoạt động

Đội QLTT số 4 và Ban quản lý chợ Chư Sê, tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường, Kế hoạch số 10/KH-CQLTT ngày 07/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai và Ban quản lý chợ Chư Sê tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2021.