Hoạt động

Đội QLTT số 3 tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024

Đội Quản lý thị trường số 3 đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện Đức Cơ tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm, niêm yết giá … tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ liên quan trên địa bàn trước thời điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.