Hoạt động

Chi đoàn Cục QLTT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2021 và chương trình công tác năm 2022

Chiều ngày 28/12/2021, Chi đoàn Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022