Hoạt động

Đội Quản lý thị trường số 3 phát động phong trào triển khai nhiệm vụ chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957- 03/7/2022)

Bước đầu triển khai phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống. Đội QLTT số 3 đã kiểm tra, xử lý và thu nộp ngân sách nhà nước 131.000.000 đồng; đạt 134,15% so với cùng kỳ năm trước và đạt 111,68% của mục tiêu kế hoạch 21/KH-CQLTT đề ra.