Hoạt động

Đoàn công tác của Tổng Cục QLTT làm việc tại Cục QLTT tỉnh Gia Lai

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2020, Đoàn công tác của Tổng Cục quản lý thị trường do ông Kiều Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính Sách – Pháp Chế đã làm việc tại Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.