Hoạt động

Gia Lai: Tổ chức phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nhằm hưởng ứng tích cực ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và triển khai công văn số 221/QLTT-TTPC ngày 25/10/2019 của Cục QLTT Gia Lai về việc phổ biến Pháp luật. Ngày 04/11/2019, Đội QLTT số 1 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị.