Trao đổi nghiệp vụ

Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo phân biệt hàng thật, hàng giả năm 2019.

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (VACIP) tại Việt Nam tổ chức hội thảo phân biệt hàng thật, hàng giả năm 2019.