BCĐ 389 Gia Lai

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai tổng kết công tác năm 2019

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2020, Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.