Đảng, Đoàn

Cục QLTT tỉnh Gia Lai tổ chức trồng 1.000 cây thông

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2022, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ra quân trồng 1.000 cây thông tại địa bàn xã IaKênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để hưởng ứng phong trào trồng cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường.