Đảng, Đoàn

Chi đoàn thanh niên Cục QLTT Gia Lai: Nỗ lực cống hiến vì cộng đồng

Trong năm 2022, tuổi trẻ QLTT tỉnh Gia Lai đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, đảm nhận những việc khó thông qua nhiều phong trào nổi bật góp phần chung sức xây dựng cơ quan và xã hội.