Đảng, Đoàn

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, ngày 19/01/2024, Đảng bộ Cục QLTT đã tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bình xét trong danh sách 19 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (thuộc 19 cơ sở Đảng xuất sắc/104 tổ chức cơ sở).