Đảng, Đoàn

Nhóm Nghiệp vụ Quản lý thị trường ủng hộ 300 thùng mì tôm cho lực lượng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang là tỉnh có ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất trong đợt bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, để phần nào động viên, hỗ trợ cho lực lượng chống dịch. Nhóm Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã chuyển 300 thùng mì tôm cho Cục QLTT tỉnh Bắc Giang phân phối cho lực lượng chống dịch tại đây.