Đảng, Đoàn

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 25/12/2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

  Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, ngày 19/01/2024, Đảng bộ Cục QLTT đã tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bình xét trong danh sách 19 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (thuộc 19 cơ sở Đảng xuất sắc/104 tổ chức cơ sở).
 • Chi bộ 4 tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

  Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ khối và Doanh nghiệp tỉnh năm 2023. Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Gia Lai tiến hành tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.
 • Công tác phát triển Đảng tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai năm 2023

  Trong năm 2023, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã kết nạp được thêm 03 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng
 • Một năm thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Cục QLTT Gia Lai

  Dòng chảy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là không ngừng tạo dựng nên cảm xúc cho các thế hệ tuổi trẻ trên mỗi thời đoạn của lịch sử để dám gánh vác và biết làm tròn sứ mệnh dựng xây nước nhà. Tuổi trẻ thời nào cũng cần có lý tưởng và thanh niên Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của đoàn viên đối với cơ quan và xã hội.