Đảng, Đoàn

Ngày 19/7/2024, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 19/7/2024, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm