Đảng, Đoàn

Gia Lai: Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày 06/5/2022, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2024