Đảng, Đoàn

Chi bộ 4 - Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 6 và sinh hoạt chuyên đề đợt I năm 2024

Ngày 05/6/2024 Chi bộ 4 tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6 và sinh hoạt chuyên đề đợt I năm 2024 với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của công chức, đảng viên Chi bộ 4”.