BCĐ 389 Gia Lai

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai: khởi tố hình sự 23 vụ, với 37 đối tượng; xử phạt hành chính: 270 vụ trong Quý I năm 2024

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các ngành, lực lượng, đơn vị quản lý địa bàn, tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất trên tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm; điều phối các lực lượng phối hợp, tăng cường biện pháp phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm hiệu quả.