BCĐ 389 Gia Lai

Gia Lai: Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ban hành Công văn số 20/BCĐ389-TTPC ngày 20/5/2024 về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.